zondag 9 juli 2017

Belastingvoordeel onderhandse lening


Belastingen en het lenen van geld

Belastingen spelen een belangrijke rol bij elke vorm van vermogen. In sommige gevallen kan een krediet of lening de nodige voordelen met zich mee brengen, en in deze categorie zullen we hier wat dieper op ingaan. Daarnaast bestuderen we de verschillende methoden waarop de belastingdienst het lenen van geld kan beïnvloeden. Er worden behoorlijk wat onderhandse leningen afgesloten tussen familieleden of vrienden en kennissen. Vaak worden deze overeenkomsten niet formeel vastgelegd, maar wanneer men dit wel doet kan dit belastingvoordeel opleveren.

Wat is een onderhandse lening?

Een onderhandse lening is een lening die wordt aangegaan door twee privépersonen, dus niet via een officiële instantie als een bank. Er wordt direct onderhandeld tussen de beide partijen. Vaak zullen de twee partijen elkaar kennen, hetzij als familielid, hetzij als vriend of kennis van elkaar. In de meeste gevallen kunnen bij een onderhandse lening dan ook zeer gunstige rentepercentages worden bedongen. Immers, de leningverstrekker vertrouwt degene aan wie hij of zij het geld uitleent, en de gemeenschappelijke band zal er vaak voor zorgen dat er een niet al te hoog rentepercentage in rekening zal worden gebracht.

Het registreren van een onderhandse lening: belastingvoordeel

Het is niet verplicht om een onderhandse lening te laten vastleggen bij een notaris en te laten registreren bij de belastingdienst. Echter is dit om meerdere redenen wel aan te raden. Ten eerste is er het belastingvoordeel. Een onderhandse lening kan alleen aftrekbaar van de belasting worden gemaakt als die is geregistreerd bij de belastingdienst. Als een onderhandse lening zonder rente verstrekt wordt kan hij als schuld worden aangemerkt in box 3, waardoor hij direct opeisbaar is. Als de onderhandse lening met rente wordt verstrekt, en wordt gebruikt voor de financiering van een huis, dan kan die rente als hypotheekrente worden afgetrokken in box 1.