maandag 19 november 2018

Wat is nou precies een onderhandse lening?

Een onderhandse lening wordt verstrekt zonder tussenkomst van een financieel bemiddelaar. Er is direct contact tussen de financierder en de lening aanvrager. Beiden stellen samen een contract op alvorens te tekenen. In dit contract mogen samen overeengekomen rentepercentages, aflostermijnen en hoeveelheden worden vastgelegd.

Onderhandse lening – maak altijd een contract

Ook al kent u diegene waarmee u overeenkomt al jaren, maak altijd een contract. Vaak genoeg worden contacten verbroken door geldkwesties. Voorkom dat en leg alles duidelijk vast. Beide partijen tekenen en geen van twee heeft er last van als de afspraken worden waargemaakt. Als u een lening verschaft aan vrienden middels een onderhandse lening staat u met een contract sterker als uw kennissen de afspraken aan hun laars lappen.

Wat zijn de voor- en nadelen

Een pluspunt van een onderhandse lening is voor de geldnemer vaak een lage rente. Niet zelden zie je dat ouders een lening met maar 1% rente aan hun kind geven om andere belastingverplichtingen te omzeilen. Voor de geldnemer is het voordeel dat de lening niet in het BKR aangemeld wordt. Het Bureau Krediet Registratie houdt bij hoeveel mensen lenen bij financieringsbedrijven. Een nadeel voor de geldgever is dat hij niet weet of de lening wel verantwoord is voor de geldnemer. Voor beide partijen is het van belang dat men weet met wie men te maken heeft.

Tot slot

Zoals u leest zijn er zowel voordelen als nadelen. Waar het vooral om draait bij de onderhandse lening is het vertrouwen in elkaar.