maandag 19 november 2018

Wat is nou precies een onderhandse lening?

Een onderhandse lening wordt verstrekt zonder tussenkomst van een financieel bemiddelaar. Er is direct contact tussen de financierder en de lening aanvrager. Beiden stellen samen een contract op alvorens te tekenen. In dit contract mogen samen overeengekomen rentepercentages, aflostermijnen en hoeveelheden worden vastgelegd.

Onderhandse lening – maak altijd een contract

Ook al kent u diegene waarmee u overeenkomt al jaren, maak altijd een contract. Vaak genoeg worden contacten verbroken door geldkwesties. Voorkom dat en leg alles duidelijk vast. Beide partijen tekenen en geen van twee heeft er last van als de afspraken worden waargemaakt. Als u een lening verschaft aan vrienden middels een onderhandse lening staat u met een contract sterker als uw kennissen de afspraken aan hun laars lappen.

Wat zijn de voor- en nadelen

Een pluspunt van een onderhandse lening is voor de geldnemer vaak een lage rente. Niet zelden zie je dat ouders een lening met maar 1% rente aan hun kind geven om andere belastingverplichtingen te omzeilen. Voor de geldnemer is het voordeel dat de lening niet in het BKR aangemeld wordt. Het Bureau Krediet Registratie houdt bij hoeveel mensen lenen bij financieringsbedrijven. Een nadeel voor de geldgever is dat hij niet weet of de lening wel verantwoord is voor de geldnemer. Voor beide partijen is het van belang dat men weet met wie men te maken heeft.

Tot slot

Zoals u leest zijn er zowel voordelen als nadelen. Waar het vooral om draait bij de onderhandse lening is het vertrouwen in elkaar.
zaterdag 27 oktober 2018

Stop uw te dure lening!

Hieronder enige uitleg over de verschillende leenvormen, lees de info rustig door en kijk wat het beste bij u en uw financieele situatie past.

Persoonlijke Lening( PL)

De persoonlijke lening (ook wel PL genoemd) is een vorm van aflopend krediet voor particulieren die aan het begin van de jaren ’60 van de vorige eeuw is opgekomen. Anders dan bij een doorlopend krediet kunnen bij een persoonlijke lening de reeds afgeloste bedragen niet opnieuw worden opgenomen.
Bij een persoonlijke lening leent de kredietnemer een bepaald bedrag, tegen een vooraf afgesproken rente die niet wijzigt gedurende de looptijd van de lening. Een groot voordeel voor de kredietnemer is dus, dat deze precies weet waar hij aan toe is. De terugbetaling van een persoonlijke lening geschiedt in gelijke (maandelijkse) termijnen. Deze bestaan voor een deel uit aflossing en voor een deel uit rente.
Vaak is het niet mogelijk om extra of vervroegd af te lossen

Doorlopend krediet(DK)

Het meest populaire kredietvorm is toch wel het doorlopend krediet (DK).
Het doorlopend krediet is een financieringsvorm waarbij, anders dan bij een persoonlijke lening, de mogelijkheid bestaat om reeds afgeloste bedragen opnieuw op te nemen. Andere kenmerken van het doorlopend krediet zijn:
 • De looptijd is variabel
 • De rente is eveneens variabel
 • Het termijnbedrag kan veranderen
 • Vervroegd aflossen (zonder kosten) is mogelijk
In de volksmond wordt dit ook wel een doodlopend krediet genoemd, omdat men er vaak heel lang gebruik van blijft maken.

Klantenkaart

Grote winkelketens of winkels geven de mogelijkheid om gebruik te maken van een klantenkaar. Door middel van deze kaart heeft u de mogelijkheid om, in deze winkel, te kopen zonder gelijk te betalen. De rekening, van het door u gekochte, zal later aan u worden toegestuurd waarbij de mogelijkheid bestaat om deze rekening direct te voldoen of het bedrag in termijnen af te betalen. In het laatste geval gaat u gebruik maken van een krediet.
Voor u als klant heeft het gebruik van een dergelijke klantenkaart een aantal voordelen. Over het algemeen zal de aanbieder speciale acties met kortingen voor klantkaart houders organiseren. Verder is het betalen met een klantenkaart zeer gemakkelijk en overal het algmeen genomen krijgt u de kaart zonder verdere kosten.
Hier komt ook gelijk het eerste probleem om de hoek kijken. Omdat het zo eenvoudig is om te betalen met een klantenkaart is de mogelijkheid om teveel te besteden aanwezig. Wanneer u hiernaast ook nog kiest voor het betalen in termijnen dat is dit een dure vorm van krediet. Het rentepercentage op een klantenkaart is relatief genomen erg hoog. Hierdoor is het vaak aan te raden om dergelijke aankoen te financieren met een persoonlijke lening of een doorlopend krediet.
Onder rood staan (officieel “rekening-courantkrediet” geheten) verstaat men de kredietvorm waarmee banken hun klanten in staat stellen om een tijdelijk saldotekort op hun betaalrekening op te vangen.
Het komt wel voor dat rekeninghouders “per ongeluk” rood komen te staan. Wie rood staat zonder daar met de bank vooraf afspraken over te hebben gemaakt, zal zijn saldo snel moeten aanvullen, en betaalt bovendien een hoge rente. Dit is dus bepaald geen aantrekkelijke “financieringsvorm”!
Veel verstandiger is het om vooraf met de bank afspraken te maken over het gewenste rekening-courantkrediet of kredietlimiet. Daarbij wordt o.a. de kredietlimiet vastgesteld: het maximale bedrag dat de klant rood mag staan. Er kan bv afgesproken worden dat je 3 maanden rood mag staan en daarna moet je saldo weer even positief staan.

Kredietlimiet

De kredietverstrekker en de kredietnemer spreken onderling een kredietruimte of kredietlimiet af: het maximale bedrag dat de kredietnemer op enig moment kan lenen. Het is echter aan de kredietnemer om te bepalen hoeveel hij of zij daadwerkelijk wil lenen, zolang het totale bedrag maar binnen de afgesproken kredietruimte blijft.  Een kredietnemer kan het volledige bedrag meteen bij aanvang opnemen, maar het is ook mogelijk om dat in een aantal stappen te doen. Daarnaast kunnen (zoals hiervoor al aangegeven) reeds afgeloste bedragen opnieuw worden opgenomen.

Koop op afbetaling

Onder koop op afbetaling verstaat men in Nederland alle koopovereenkomsten waarbij de koper de koopsom in termijnen betaalt (hierbij moeten twee of meer termijnen worden betaald nadat het gekochte reeds aan de koper is overgedragen).
De geldschieter kan de verkoper zelf zijn, maar er kan ook gebruik worden gemaakt van een aparte financieringsmaatschappij: deze betaalt de koopsom onmiddellijk aan de verkoper, en ontvangt het geld vervolgens (met rente!) in termijnen van de koper.
In veel gevallen betaalt de koper bij koop op afbetaling een hogere rente dan bij het afsluiten van een persoonlijke lening of doorlopend krediet, zodat die laatste financieringsvormen vaak aantrekkelijker zijn dan kopen op afbetaling!

Huurkoop in Nederland

In Nederland is huurkoop een speciale vorm van koop op afbetaling. Het verschil met de “gewone” koop op afbetaling is dat bij huurkoop de koper pas eigenaar van het gekochte wordt nadat de laatste termijn is voldaan (dus: nadat de lening volledig is afgelost). Zolang dat niet is gebeurd, mag de koper het gekochte niet verkopen of verhuren, en de koper is bovendien aansprakelijk voor eventuele schade.

Lenen op onderpand

Lenen op basis van een onderpand is veelal voordeliger dan het afsluiten van een doorlopend krediet of een persoonlijke lening.
Dat heeft een simpele reden. Wanneer sprake is van een onderpand, hebben geldschieters meer zekerheid dat ze hun geld uiteindelijk weer terug zullen zien, en in de financiële wereld geldt nu eenmaal dat de gevraagde beloning (rente) nauw samenhangt met het te nemen risico.

Vormen van onderpand

Er zijn verschillende soorten van lenen op onderpand. Verreweg de bekendste en meest voorkomende is wel de hypotheek. Andere veel voorkomende vormen van onderpand zijn , banksparen, levensverzekeringen en effecten.
Het is zeker niet onverstandig als er een  levensverzekering is(geenlijfrente) of effecten om dit aan te geven bij je offerte aanvraag, je kan hierdoor een voordeligere lening (rente) krijgen. Er blijft wel een verplichting bestaan om de levensverzekering door te laten lopen.
zondag 14 oktober 2018

Flexibel geld lenen en boetevrij aflossen wanneer u dat wilt.

Wat is het doorlopend krediet?

Het doorlopend krediet is zeer geschikt als u extra financiële armslag wilt hebben. U kunt tot de afgesproken limiet onbeperkt geld opnemen. U hoeft dus niet alles in een keer op te nemen. Al afgeloste bedragen kunt u bovendien opnieuw opnemen, zolang u maar niet boven het totale kredietbedrag uitkomt.

Hoe werkt het doorlopend krediet?

Het rentetarief van uw doorlopend krediet is variabel; u betaalt alleen rente over het bedrag dat u heeft opgenomen. Daarnaast kunt u kiezen voor een vaste of variabele maandtermijn. Bij een vast maantermijn betaalt u 2% van de kredietlimiet, ongeacht van de hoogte van het werkelijk opgenomen bedrag. Bij een variabel termijnbedrag betaalt u maandelijks 2% van uw limiet of uw uitstaande saldo.

Wat zijn de voordelen van het doorlopend krediet?

 • U betaalt alleen rente over de opgenomen bedragen.
 • U kunt het krediet vrij besteden.
 • U kunt het bedrag in een keer of in gedeeltes opnemen.
 • U kunt de al afgeloste bedragen opnieuw opnemen.
 • U kunt kiezen uit een vast of variabele maandtermijn.
donderdag 20 september 2018

Minilening of Persoonlijke lening, waar je op moet letten

Het kan in elk huishouden of persoonlijke situatie wel eens voorkomen dat de maand langer is dan het loon reikt, of dat er incidentele uitgaven moeten worden gedaan waar de middelen gewoon voor
ontbreken. In zo een geval is het altijd mogelijk eens aan vrienden of familie te vragen om geld, maar de ervaring leert ons dat dit vaker voor problemen dan voor oplossingen zorgt en vooral op de langere termijn berouw oplevert. Een meer voor de hand liggende oplossing is daarom wellicht om geld te lenen.

Geld lenen, zoals een persoonlijke lening?

Er heeft een lange tijd een taboe op gelegen, het afsluiten van een lening om extra uitgaven te kunnen bekostigen. Het zou te duur zijn en ook allemaal helemaal niet nodig zijn, en daarnaast zou het ook nog eens veel te makkelijk zijn om geld te lenen. Tegenwoordig is dit taboe volledig opgeheven en zien zelfs de meeste mensen in dat een lening in deze tijden van economische moeilijkheden een goede oplossing kan zijn. Niet alleen om uitgaven te kunnen bekostigen, zoals een nieuwe auto of wasmachine, maar ook om de mogelijkheid te hebben om net dat ene gat in de markt in te duiken, voordat iemand anders het doet.

Een persoonlijke lening of een minikrediet?

De meest verstrekte leningen in Nederland zijn wel de minilening en de persoonlijke lening. Beide leningen lijken veel op elkaar en het zijn de kleine verschillen die het onderscheid maken. Zo is de
minilening vaak een lening waarbij even heel snel een klein bedrag kan worden geleend (tot duizend euro) welke over het algemeen ook binnen een korte periode weer terugbetaald moet worden. Een minilening is echter wel weer gewoon mogelijk met een negatieve registratie bij het BKR te Tiel, een voordeel ten opzichte van de persoonlijke lening. Bij de persoonlijke lening kun je echter wel weer veel hogere bedragen lenen en worden zowel de rente als de looptijd van tevoren besproken en vastgelegd. Waar moet je nou op letten voordat je een van deze leningen afsluit? Allereerst is het verstandig om de verschillende aanbieders eens naast elkaar te leggen. Hoe zit het met de looptijden en de rentes, waar liggen bijvoorbeeld de grote verschillen in de voorwaarden en hoe flexibel kan de verstrekker inspelen op veranderingen in jouw persoonlijke situatie? Daarnaast is het altijd verstandig om uit te rekenen hoeveel je in de maand kwijt kunt zijn aan de rente en de aflossing, zodat je nooit meer leent dan je terug kunt betalen. Want van de wal in de sloot geraken, daar is natuurlijk helemaal niemand blij mee.

Slim beleggen met een snelle minilening
Tegenwoordig zijn er veel mensen die een snelle minilening aangaan om te beleggen. Slim beleggen is een veilige manier om snel geld te verdienen en je snelle minilening terug af te betalen. Alles over slim beleggen vind je op slim-beleggen.com.
woensdag 29 augustus 2018

Het ontstaan van de lening?

Als we gaan hebben over het ontstaan van leningen is het eerst verstandig om weer te geven hoe het geld is ontstaan. Geld is in het leven geroepen als ruilmiddel. Het moet een bepaalde waarde vertegenwoordigen en het kan geruild worden tegen spullen. Dit is gebeurt omdat het ruilen van spullen tegen spullen wat voor de uitvinding van geld de normaalste zaak van de wereld was niet goed te regelen was.

Het is moeilijk inschatten hoeveel dekens een schaap waard is. En hoe meer spullen erin de wereld kwamen hoe moeilijker dat werd. Je moest alle spullen constant weer tegen elkaar afwegen. Je moest op dat moment zoveel onthouden dat dit niet meer haalbaar was. Er is toen besloten om alle spullen te waarderen ten opzichte van geld. Alles kreeg een waarde en alles vertegenwoordigde een waarde. Geld werd op dat moment gebruikt om het ruilen van spullen te vergemakkelijken en te vereenvoudigen.

Op het moment dat geld als algemeen ruilmiddel volledig normaal was zijn de leningen nog niet ontstaan. Onder leningen verstaan wij namelijk de commerciële leningen ofwel leningen waar geld aan verdiend wordt. Maar vanaf het moment dat er geld was zijn er ook leningen geweest. Echter betaalde je dat hetzelfde bedrag weer terug. Toch was dit maar zeer zeldzaam. Het was vroeger normaal als je iets wou kopen dat je daarvoor spaarde. Het was vroeger zelfs verboden om rente te vragen als je geld uitleende en dat is nog niet eens zo lang geleden. Heden ten dage is het in islamitische landen nog steeds verboden om rente te vragen op het moment dat er geld wordt uitgeleend.

Of het ontstaan van leningen gevaarlijk is voor ons voortbestaan of in elk geval de levensstandaard die wij hanteren zal enkel de toekomst kunnen uitwijzen. Zo was er vroeger altijd een onderpand voor geld in de vorm van goud en goederen. Natuurlijk werden deze goederen ook minder waard, maar dan staat niet verhouding met het ontstaan van geld heden ten dage. Een simpel voorbeeld laat zien dat leningen en rente eigenlijk niks is. Als er op dit moment namelijk 1.000 euro bestaat op de wereld (is natuurlijk fictief) en u gaat naar de bank en zegt dat u 50 euro wilt lenen, dan bestaat er naar uw lening ineens 1050 euro op de wereld. Dit is natuurlijk erg raar en roept enkele vragen op. U leent dus geld van een bank of financieringsmaatschappij dat niet bestaat.

Geld is daarnaast een product geworden wat nog meer geld maakt. U betaald namelijk rente over het door uw geleende bedrag. U betaald dus in plaats van 50 euro terug bijvoorbeeld 60 euro terug. Dat betekend dat er dan ineens 1060 euro op de wereld bestaat. Dat zou dus betekenen dat er steeds meer geld op de wereld komt en dat wij als mensen steeds rijker worden en meer geld krijgen. Maar het tegendeel is waar. Wij moeten allemaal zoveel geld betalen aan rentes en belastingen omdat anders het geld niks meer waard zou zijn. Dus hoe meer geld er geleend moet worden hoe meer er betaald moet worden. Daarom blijven overheden ook investeren en geld uitgeven wat er niet is.
maandag 20 augustus 2018

Een hypotheek afsluiten is geen dagelijkse bezigheid.

Het gaat wel om een hoop geld. Daarom hier alle informatie die u nodig heeft om een hypotheek af te sluiten. Er zijn maar weinig mensen die hun huis contant kunnen betalen. Daarom verstrekt de bank een lening voor de aankoop van een huis. Deze lening, waarbij (in de meeste gevallen) het huis onderpand is, noemt men een hypotheek. Sluit u een hypotheek af, dan moet u uiteraard het geleende bedrag ooit aflossen. Daar bovenop komt ook nog rente: de hypotheekrente.

Een hypotheek is een geldlening met een onroerend goed (meestal een huis) als onderpand.
Een geldverstrekker zal graag zaken met u doen als u een hypotheek nodig hebt om een woning te kopen. Dat is anders dan bij leningen omdat u het huis als onderpand heeft en dat huis zal naar verwachting in de loop der jaren alleen maar stijgen in waarde. Als u de geldlening niet terugbetaalt, heeft de geldverstrekker het recht de woning te verkopen. Uit de opbrengst daarvan kan de lening (geheel of gedeeltelijk) worden terugbetaald.

U kunt redelijk veel eisen stellen aan een geldverstrekker als uw inkomen hoog genoeg is om de hypotheek af te sluiten. Met een hypotheek gaat u een langdurige financiële verplichting aan van tenminste vele tienduizenden euro's. Een verkeerde beslissing kan u veel geld kosten. Daarom moet u zich van tevoren goed laten adviseren, zeker nu het hypotheekaanbod tamelijk onoverzichtelijk is geworden. Er zijn veel verschillende soorten hypotheekvormen waar u uit kunt kiezen, die soms flink van elkaar kunnen verschillen. Het is zaak de hypotheekvorm te kiezen die het meeste past bij uw situatie.

Een hypotheek bestaat uit 3 delen

 • Een geldlening
 • Aflossing of vermogensopbouw
 • Verzekeringsdekkingen

Geldlening

U betaalt rente over het bedrag dat u leent. De hoogte van de rente hangt af van een aantal dingen, de economische situatie, de hoogte van de lening, de hypotheekvorm en de de duur van de rente vaste periode.

Aflossing of vermogensopbouw

Het geld dat u leent van de hypotheekverstrekker moet natuurlijk ook weer terugbetaalt worden. Je kan tijdens de looptijd aflossen of pas aan het eind daarvan. Als u aan het eind van de looptijd aflost bouwt u een vermogen op waarmee u de lening in een keer kunt aflossen. U kunt vermogen opbouwen door te sparen met een gegarandeerd rendement of door middel van beleggen.

Verzekeringsdekkingen

U kunt allerlei risico’s beperken door een verzekering af te sluiten. U kunt verzekeringen afsluiten die uitkeren bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid.
zaterdag 21 april 2018

Snel geld lenen zonder papierwerk

Geld lenen zonder BKR is bijzonder lastig, laat staan geld lenen zonder toetsing en zonder papierwerk. Na het lezen van deze zin heb je waarschijnlijk niet zoveel hoop meer, maar het hoeft niet noodzakelijk zo negatief te zijn. Het is namelijk zo dat er wel degelijk verschillende mogelijkheden bestaan voor mensen met een BKR codering om snel, eenvoudig en zonder papierwerk geld te lenen. Wij vertellen je er in dit artikel graag alles over.

Wat met een BKR codering? 

Steeds meer mensen in Nederland krijgen te maken met een dossier bij het Bureau Krediet Registratie. Bij een dergelijk dossier hoort ook een zogenaamde BKR codering die aangeeft in welke mate de persoon in kwestie over openstaande schulden beschikt. Hoe ernstiger de schuld, des te hoger ook de codering komt te liggen. Op het eerste zicht zijn er aan een dergelijk dossier geen noemenswaardige nadelen verbonden, maar toch zijn die er wel degelijk. Mensen met een BKR codering kunnen namelijk doorgaans niet meer bij een bank terecht om geld te lenen, in tegendeel. Gelukkig bestaan er nog voldoende alternatieven om ook deze mensen nog aan een krediet te helpen.

Hoe snel weinig geld lenen? 

Weinig geld lenen zonder BKR toetsing hoeft absoluut geen probleem te vormen. Alternatieve kredietverstrekkers staan er tegenwoordig om te springen om de zogenaamde minilening aan potentiële kredietnemers te verstrekken. De reden? Zeer eenvoudig, dergelijke leningen brengen op korte termijn een behoorlijke som geld op. Hoe interessant het namelijk op het eerste zicht kan zijn om weinig en snel geld te lenen zonder papierwerk, in principe wordt alleen de kredietverstrekker er echt beter van. Jij als kredietnemer zal namelijk het geleende bedrag steeds moeten terugbetalen binnen de termijn van 30 dagen en daarnaast kan je ook nog eens rekening gaan houden met een meer dan aanzienlijke intrest die eveneens binnen de maand moet worden betaald. Kan je hier mee leven en ben je gewoon snel op zoek naar een klein geldbedrag zonder dat er daarvoor papierwerk moet worden ingevuld? In dat geval biedt het afsluiten van de minilening je precies datgene wat je zoekt.

Snel veel geld lenen, kan dat? 

Bovenstaande maakt reeds duidelijk dat snel een klein bedrag lenen eigenlijk geen probleem hoeft te vormen, zelfs voor mensen met een BKR codering. Een geheel ander verhaal wordt het echter wanneer je nood hebt aan een groot geldbedrag, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een bepaalde investering. In deze situatie zal je niet kunnen aankloppen bij een alternatieve financiële instelling. Zij zullen immers net als een gewone bank een onderzoek uitvoeren naar je persoonlijke, financiële mogelijkheden. Het mag hierbij dan wel niet gaan om een BKR controle, dat neemt niet weg dat een dergelijk onderzoek eventuele bestaande schulden aan het licht kan brengen. Wil je echt snel een groot bedrag lenen? Heb je dan al eens gedacht aan de mogelijkheden van de onderhandse lening? In dit geval kan je geld lenen bij familie of vrienden en dat zonder dat er daarvoor ook maar eender welke controle wordt uitgevoerd. Snel veel geld lenen is dus inderdaad mogelijk, alleen zal het wel van een particuliere kredietverstrekker moeten komen.