dinsdag 1 september 2015

Een persoonlijke lening of toch een doorlopend krediet?

de persoonlijke lening

De Persoonlijke lening:

Dit is de geschikte soort lening als u de looptijd van de lening wilt afstemmen op de verwachte levensduur van hetgeen u ermee wilt aanschaffen. Op deze manier voorkomt u dat u uw lening nog moet afbetalen, terwijl de aanschaf inmiddels versleten is.

Bovendien wordt bij een persoonlijke lening alles precies afgesproken. Zo wordt tevoren afgesproken hoe hoog het termijnbedrag is en hoeveel maanden u dit termijnbedrag zal betalen. Ook wordt vastgesteld hoeveel de rente bedraagt. Zo kunt u niet worden verrast door tussentijdse renteverhogingen.

Waar u het kredietbedrag aan wilt besteden, mag u bij een persoonlijke lening zelf weten. Het gekochte object hoeft niet als onderpand te dienen. Ook geldt bij deze leenvorm de fiscale aftrekbaarheid van de betaalde rente.

Voorbeeld van een Persoonlijke lening:

Mevrouw T. wilde een caravan kopen en wendde zich voor de financiering tot Krediet Service. Ze vertelde dat ze niet verwachtte op korte termijn meer geld te moeten lenen, want ze had voor kleine uitgaven nog een spaarrekening achter de hand. Ook gaf ze aan dat het haar prettig leek om bij het tekenen van de leenovereenkomst precies te weten waar ze mee af was, wat betreft aflossing en duur van de lening. Krediet Service gaf haar het advies om de caravan te financieren met een persoonlijke lening, zodat de looptijd ook precies afgestemd kon worden op de levensduur van het object.

Het Doorlopend Krediet

Een doorlopend krediet
Als u gebruik maakt van deze flexibele leenvorm, heeft u altijd geld achter de hand. Een doorlopend krediet is als het ware een potje, waaruit u geld kunt halen, zodra u dat nodig heeft. U mag namelijk het geld dat u hebt afgelost altijd weer opnemen. Ook bestaat er de mogelijkheid om een bepaalde limiet van te voren met ons af te spreken en het geld er pas uit op te nemen als u het echt nodig heeft.

Bij deze leenvorm betaalt u alleen rente over het bedrag dat u daadwerkelijk aan de bank verschuldigd bent. Deze rente kan variƫren met de marktrente.

De vaste maandelijkse aflossing - inclusief rente - bedraagt bij een doorlopend krediet normaal 2% van het bedrag dat u maximaal kunt lenen. Maar bij een hogere kredietlimiet kan dit percentage ook 1,5%, 1% of alleen rente zijn.

Ook bij een doorlopend krediet zijn de rentebetalingen fiscaal aftrekbaar. Verder is een groot voordeel van het doorlopend krediet dat u altijd boetevrij extra mag aflossen boven de maandelijkse aflossing.

Voorbeeld van een doorlopend krediet:

De heer D. had het plan om een nieuwe auto te gaan kopen van ongeveer € 25.000,-. Hij vroeg zich af of hij dit bedrag inderdaad zou kunnen lenen. Pas dan zou hij een auto van die prijs gaan zoeken. De pasklare oplossing werd hem door Krediet Formule  aangereikt. Als hij op dat moment een leenaanvraag van € 25.000,- zou doen, zou er voor hem gekeken worden of hij voor dit leenbedrag in aanmerking kwam. Zijn aanvraag werd akkoord bevonden en Krediet Formule verzorgde voor hem een doorlopend krediet van € 25.000,-.

Bij deze leenvorm kon hij rustig rondkijken naar een auto en het benodigde bedrag pas opnemen als hij de geschikte gevonden had. Zo hoefde hij in de tussentijd ook nog geen rente te betalen, immers hij was nog geen geld aan de bank verschuldigd.

0 reacties: