dinsdag 8 november 2016

Persoonlijk lenen zonder onderpand

We komen allemaal wel eens voor een situatie te staan waarin we niet meteen over voldoende kapitaal beschikken om een bepaalde aankoop te kunnen doen. Afhankelijk van de aankoop in kwestie kunt u dan beslissen of het de moeite loont om op zoek te gaan naar een krediet zodat u de aankoop uiteindelijk toch kunt doen. Bij het zoeken naar een krediet wordt als vanzelfsprekend rekening gehouden met de hoogte van het benodigde bedrag, maar ook de tijd waarop het terugbetaald zal kunnen worden. Wanneer de lening als doel heeft om een persoonlijke aankoop te financieren en we niet spreken over bijvoorbeeld de aankoop van een woning, dan kan een persoonlijke lening wel eens de uitweg bieden. Maar wat is een persoonlijke lening nu juist en welke voorwaarden zijn er aan verbonden? Dat is exact wat we u in dit artikel gaan vertellen.

Lenen zonder onderpand?

Eigenlijk moeten we bekennen dat de subtitel in dit artikel niet geheel correct is, maar toch is het ook niet fout. Een onderpand wordt toegekend aan de financiële instelling wanneer er sprake is van een hypothecaire lening. Dat onderpand zorgt er voor dat de rente op het toch vaak aanzienlijke bedrag toch draagbaar blijft. Dat onderpand ontbreekt echter bij de meeste andere leningen en zo ook bij deze persoonlijke lening. Heeft dat nu een directe invloed op de aard van het krediet? Niet meteen, het zorgt er wel voor dat de rente iets hoger ligt dan bij een hypothecaire lening, maar toch lager dan bij een doorlopend krediet.

Strikte voorwaarden

In tegenstelling tot het hierboven aangehaalde doorlopend krediet is een persoonlijke lening onderhevig aan een aantal vaste voorwaarden waar niet van afgeweken kan worden. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een afgelost bedrag terug op te nemen of om grotere bedragen ter aflossing te betalen dan werd overeengekomen in de overeenkomst. Ook van de afgesproken looptijd van het krediet kan niet worden afgeweken. Dit alles zorgt er voor dat een persoonlijke lening een lening is waarbij u vanaf het begin tot aan de laatste terugbetaling weet hoe alles verloopt. Wanneer u wel flexibele voorwaarden nodig heeft wordt het dan ook aangeraden om een beroep te doen op bijvoorbeeld een doorlopend krediet, waarbij deze afwijkingen wel zijn toegestaan.

Het verloop van de lening

Zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald ligt het verloop van een persoonlijke lening nagenoeg helemaal vast. Bij het afsluiten van de lening worden verschillende zaken bepaald waaronder natuurlijk het te lenen bedrag en de termijn waarop het bedrag terugbetaald dient te worden. Hou er rekening mee dat de rente op het krediet wordt berekend aan de hand van de restschuld en niet aan de hand van het volledige geleende bedrag. Hou er daarnaast eveneens rekening mee dat er voor de toekenning van een persoonlijke lening steeds een beroep wordt gedaan op het BKR om na te gaan wat de leenhistorie van de aanvrager van het krediet is.

Conclusie

Een persoonlijke lening is een klassieke lening zoals we ze eigenlijk allemaal kennen. Er worden voorwaarden opgesteld waar niet van afgeweken kan worden en het geleende bedrag wordt maandelijks terugbetaald inclusief een bepaalde rente. Deze rente wordt steeds berekend aan de hand van het restbedrag. Net zoals bij iedere lening is het belangrijk om na te gaan of dit krediet voldoen aan uw verwachtingen en vooral ook aan uw financiële situatie. Tenslotte is het natuurlijk niet zo dat er, omdat er geen onderpand dient te worden gegeven, er geen zekerheden gegeven moeten worden aan de financiële instelling waarbij u gaat lenen. Net zoals bij de meeste andere kredieten op de markt zal ook bij een persoonlijke lening de financiële instelling onderzoek doen naar uw financiële situatie en of u wel in staat bent om het geleende bedrag ook daadwerkelijk terug te betalen.

0 reacties: