donderdag 19 januari 2017

Wat is het Cofidis Myline doorlopend krediet ?

Bij het Cofidis Myline doorlopend krediet spreekt u met de geldverstrekker af dat u de beschikking krijgt over een bepaalde kredietruimte. Binnen deze ruimte mag u, zonder toestemming vooraf, geld opnemen. Er is altijd een verplichting tot aflossing van uw lening, echter mag het bedrag wederom opgenomen worden. Maandelijks betaal t u ofwel  een vast bedrag terug (doorgaans 2% van de kredietlimiet, lager is echter vaak mogelijk) of een variabel bedrag (bijvoorbeeld 2 % van het opgenomen saldo met een minimum van bijvoorbeeld €50). De rente betaalt u alleen over het opgenomen saldo en is altijd variabel. Voor deze lening is geen onderpand vereist.

Voorwaarden van het Cofidis Myline doorlopend krediet

Het Cofidis Myline krediet is handig als u denkt voor onverwachte gebeurtenissen te komen staan: u moet plotseling naar het buitenland voor een ziek familielid, de waterleiding lekt of uw vakan tie val t duurder ui t dan gepland. In de offerte ziet u de theoretische looptijd: de bank gaat ervan uit dat u het totale bedrag in één keer opneemt, het ren tetarief niet wijzigt, dat u de termijnbedragen betaalt en niet extra aflost of opneemt. Wordt de rente hoger, dan is het aflossingsdeel in uw maandbedrag kleiner, en dus de looptijd van de lening langer. Komt een ieder in aanmerking voor een goedkoop Cofidis Myline doorlopend krediet oftewel wat zijn de voorwaarden van het Cofidis.

Het zwarte lijst contole systeem registreert alle consumptieve leningen en postpaid GSM abonnementen van consumenten in Belgie. Alle kredietverstrekkers zijn vanuit de Autoriteit Financiële Mededinging (AFM) verplicht lid van deze stichting. In het geval dat u een geldlening aanvraagt die aan de voorwaarden voldoet dan dient men een zogenaamde zwarte lijst-toetsing uit te voeren. Hierbij gaat de geldverstrekker na hoeveel schuld u eventueel nog hebt inzake andere consumptieve kredieten én men gaat na hoe het afbetalingsgedrag in het verleden is geweest. Indien men bijvoorbeeld afbetalingsproblemen heeft gehad dan spreken we over het  lenen negatieve bkr codering. Indien men meer dan € 500 à € 750 wil lenen voor een periode langer dan 3 maanden en de aanvraag geschiedt door een natuurlijk persoon (dus niet door een bedrijf), dan wordt men getoetst. Wilt u meer weten over het Cofidis Myline doorlopend krediet lees dan verder.

0 reacties: